KATEGORIE
DOPORUČUJEME

K31 - Andalusie, ráj koní

Naše cena: 490.00 Kč

DOPORUČUJEME
DOPORUČUJEME


 

DOPORUČUJEME
Dotaz na prodejce

Potřebujete poradit?

Dodací podmínky

Výňatek z obchodních podmínek:

6.
PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží na základě uzavřené kupní smlouvy a zaslané objednávky z tohoto internetového obchodu pod názvem LIDÉ - KONĚ - UMĚNÍ zasíláme pouze na území České republiky.

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Doplněno:

Dodání zboží a přeprava
Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě úhrady převodem peněz z účtu na účet začíná dodací lhůta běžet ode dne připsání platby na účet prodávajícího.


V případě, že je vybrané objednané zboží k dispozici na skladě, zavazuje se prodávající vyexpedovat nebo předat zboží dopravci nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky u plateb v hotovosti na dobírku nebo u úhrady převodem peněž z účtu na účet ode dne připsání platby na účet prodávajícího.

Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Pokud zboží skladem není, ale lze jej doobjednat, dodací lhůta se pohybuje do 14 pracovních dnů. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

Dodací lhůta u zboží, které není skladem a je speciálně objednané pro kupujícího ze zahraničí, bude stanovena na základě vzájemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

Dodací lhůta u zboží, které není skladem a je speciálně vyhotoveno na zakázku pro kupujícího, bude stanovena na základě vzájemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím.


Forma zásilky
Zboží je odesláno kupujícímu v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. Pokud kupující převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.

Nákupní košík
Nákupní košík

Váš košík je prázdný

Novinky 1
Novinky 2
Novinky 3
Novinky 4
Novinky 5

KF6 - ČÍ JE TO SVATBIČKA

Naše cena: 250.00 Kč

Novinky 6

Naše cena: