KATEGORIE
DOPORUČUJEME

K31 - Andalusie, ráj koní

Naše cena: 490.00 Kč

DOPORUČUJEME
DOPORUČUJEME


 

DOPORUČUJEME
Dotaz na prodejce

Potřebujete poradit?

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Aby náš e-shop LIDÉ - KONĚ - UMĚNÍ mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží. S Vašimi osobními údaji nakládáme jako s přísně důvěrnými a v souladu s platnými právními předpisy.

SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je:
Ing. Dalibor Gregor
IČO: 40301371
se sídlem Havlíčkova 1753/2, 746 01 Opava
telefon: 00420 603 590 978,
e-mail: [email protected]
zaregistrován na ŽÚ Opava pod č.j. 4504/01/ROŽÚ a č.j. 395/02/živn.
www.foto-gregor.com

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:


Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Abychom Vám mohli zajistit doručení zboží a odesílat objednávky včetně řešení práv z odpovědnosti za vady a tím zajistit efektivní vyřešení Vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, fakturační adresu, e-mail, telefonní číslo, objednané zboží a jeho cenu.


Dalšími příjemci pouze některých Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dále to mohou být orgány finanční správy nebo další příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.


Správce nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytuje.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do jiné země nebo mezinárodní organizaci.


VAŠE PRÁVA


Máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům. Dále máte právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů nebo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Domníváte-li se, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a plnit.

V Opavě dne 21.5.2018

Nákupní košík
Nákupní košík

Váš košík je prázdný

Novinky 1
Novinky 2
Novinky 3
Novinky 4
Novinky 5

KF6 - ČÍ JE TO SVATBIČKA

Naše cena: 250.00 Kč

Novinky 6

Naše cena: